Glycopyrronium Bromide Tablets - DAWA LIMITED

Glycopyrronium Bromide 1mg tablets – Product Licence PL 30684/0125

Glycopyrronium Bromide 2mg tablets – Product Licence PL 30684/0126

Marketing Authorisation Holder: DAWA LIMITED, 5 Sandridge Close, Harrow, HA1 1XD, UK
Manufacturer: DRUGSRUS LIMITED, 5 Sandridge Close, Harrow, HA1 1XD, UK

Product information: